Hellstens tecknar nytt ramavtal med Eskilstuna kommunfastigheter

Start / Okategoriserade / Hellstens tecknar nytt ramavtal med Eskilstuna kommunfastigheter

Vi tackar Eskilstuna kommunfastigheter för förtroendet att få fortsätta utföra deras markarbeten i 4 nya år. Arbeten som vi utför på avtalet kan vara GC-banor, lekplatser, parkeringsplatser, grönområden, dagvattenhantering, VA, asfalteringsarbeten, belysningsarbeten mm