Markarbete

Mark & Anläggningstjänster i Mälardalen med omnejd
– Vi hjälper dig!

Vi tillhandahåller alla typer av arbeten inom mark & anläggning. Dessutom har vi stor erfarenhet inom alla entreprenadformer.

Typer av Mark & Anläggningstjänster vi utför:

– Spårområden
– Parkområden
– Platt och stenläggningar
– Vägar och VA anläggningar
– Grundläggningsarbeten
– Rivning
– Pålning och spontning
– Exploateringsområden
– Lekplatser

Vi är medvetna om att alla markarbeten skiljer sig i planering och tillvägagångssätt. Vi vet däremot vad som krävs för att kunna ro ert projekt i hamn på ett effektivt och smidigt sätt. Vi har både erfarenhet och intern kunskap, dessutom även maskinerna.

När det kommer till markarbete och anläggningsarbete av olika slag, tar vi gärna också på oss rollen som totalentreprenad. Gäller det ett exploateringsområde? Eller er BRF? Vad det än gäller – vi lägger grunden för det som är just ert projekt!

Flexibla lösningar

Markarbeten vi utför

Vi kan utföra allt inom markarbeten och anläggningsarbeten såsom schaktning, dränering och parkområden. Det är avgörande att grunden är stabil och hållbar inför exempelvis ett bygge. Därför ska marken först förberedas. Marken ser såklart olika ut därför väljer vi rätt sorts markarbete beroende på vad som ska byggas ovanpå marken.

Det kan vara avgörande för att det ska bli ett hållbart byggprojekt. Därför är noggrann planering också A och O, oavsett vilket markarbete eller anläggningsarbete vi tar oss an. Vi axlar alla slags uppdrag inom markarbeten och anläggningsarbeten, inget arbete är för stort eller för litet för oss.

Mark-och anläggningsarbeten av högsta kvalitet

Vi strävar ständigt efter att utföra alla våra uppdrag med flexibla lösningar för att det ni efterfrågar ska bli till verklighet. Något som har en central plats i våra projekt är vår arbetsglädje och yrkesstolthet, som vi hoppas kunna spegla i vårt arbete.

Inom Hellsténs Bygg & Entreprenad har vi över 50 anställda som besitter flera års gedigen branscherfarenhet och kompetens. Vi erbjuder mark & anläggningstjänster där vi finns med hela vägen från start vid projektering till slut vid ett färdigställt projekt.

”Hellsténs arbete på lekplatsen i Gryta utfördes proffsigt och med ett otroligt bra resultat. Vi är mycket nöjda med samarbetet!”

Lina Askne – Projektkoordinator, KOMPAN Sverige AB