Schaktning Eskilstuna

Schaktning – Från schaktning till färdig mark

Vi på Hellstens Bygg & entreprenad utför Schaktning i Eskilstuna med omnejd. Vi har kompetensen och resurserna till att utföra de mest krävande uppdragen!

Vad innebär schaktning?

Schaktning är en typ av förberedande markarbete. Marken grävs och förbereds inför en kommande byggnation på området. Jorden formas och förbereds för att kunna skapa en plan och fast yta avsett för att kunna börja bygga på. Man passar även på att i samband med schaktningsarbetet skapa en yta för kablar, dräneringsrör och VA-ledningar.

Schaktning är avgörande vid bland annat uppförande av hus, anläggningar pool och annat. Det är lika viktigt med schaktning vid nybyggnation, likaså vid olika typer av renovationer och underhållsarbeten.

Professionell schaktning Eskilstuna

En investering för ditt arbete

Vid schaktning är det självklart viktigt att allt blir korrekt gjort för att den plana ytan ska vara väl förberedd för det som sedan ska byggas på. Alla förberedelser inför arbetet liksom underarbetet är därför av stor vikt för ett lyckat resultat. En väl utförd schaktning ger er en grund som förblir lika stabil och hållbar i framtiden.

Men för att lyckas med schaktning kräver jobbet tyngre former av utrustning. Lika viktigt är erfarenhet och kunskap för att veta vad som ska göras och hur det ska göras på rätt sätt, då alla marker har olika förutsättningar. En rekommendation är därför att ta in professionell hjälp för att arbetet ska bli ordentligt och korrekt gjort. Ett välgjort grundarbete bör ses som er bästa investering.

Hellsténs Bygg & entreprenad – din självklara partner inom schaktning & flexibla marktjänster

Vi på Hellsténs Bygg & Entreprenad hjälper er med schaktning i Eskilstuna.

Med rätt resurser, kompetens och erfarenhet i markbranschen ser vi till att leverera all hjälp ni behöver. Med fokus på att ni ska få det ni efterfrågar, ser vi till att skapa lösningar som möter alla era behov. Vi har även god koll på samtliga krav som ställs på olika anläggningar, därför kan vi alltid se till att uppfylla dem också. Vänd er till oss på Hellsténs så ser vi till att ni får rätt start på ert projekt.