Företaget Hellsténs Bygg & Entreprenad AB startades år 2010 av Andreas Hellstén med utgångspunkten att vara en trovärdig och pålitlig aktör inom bygg och entreprenad i Eskilstuna och samtidigt utmana de stora etablerade bolagen i regionen.

Hellsténs har växt i rask takt sedan dess och har 55 heltidsanställda vid ingången av 2022. Vid behov finns fler resurser för projektanställning eller med F-skattsedel. Alla som arbetar i företaget har ett stort driv och engagemang för arbetsuppgifterna samtidigt som vi alltid är öppna för att lära nytt.

Den ursprungliga inriktningen på yttre fastighetsskötsel har i takt med företagets expansion vidgats till fler arbetsområden inom mark och anläggning. Samtidigt vidgas vårt geografiska verksamhetsområde från Eskilstuna och Strängnäs till hela Mälardalsregionen – i Stockholms närhet.

År 2018 uppgick omsättningen till nära 67 mkr och år 2021 vidare till drygt 92 mkr vilket nåtts genom hårt arbete, ordning och reda med nöjda kunder.

Vår spetskompetens är vårt driv och vår vilja att prestera – naturligtvis i kombination med en väl dimensionerad maskinpark för att lösa uppgifterna på bästa sätt.