Hellsténs – Våra tjänster

Hellsténs Bygg & Entreprenad erbjuder tjänster  följandeområden:

Schaktning Eskilstuna

Mark- & Anläggningsarbeten

Vi utför alla former av mark- och anläggnings entreprenader i Eskilstuna och Strängnäs med omnejd. Vi har stor erfarenhet inom alla entreprenadformer

Drift & Underhåll

Vi utför olika typer av tjänster inom yttre fastighetsskötsel. 


Bygg & Entreprenad

Vi på Hellsténs Bygg & Entreprenad AB har många års branscherfarenhet, vilket gör att vi utför arbeten i alla former och storlekar – inget projekt är för stort eller för litet för oss. Vare sig det handlar om tillbyggnad, ombyggnad eller renovering.