Eskilstuna Kommun har tecknat ramavtal med Hellsténs Bygg & Entreprenad i Eskilstuna AB avseende iordningställande av friluftsanläggningar med startdatum 2018-06-01. Vi tackar för förtroendet!

Categories:

Tags:

Comments are closed

© 2022 Hellsténs Bygg & Entreprenad AB.