Under omdaningen av P10 till ett nytt område utförde vi omfattande markarbeten